Forskning

Det finns idag stor tvärvetenskaplig kunskap om ryggradsrelaterade besvär både internationellt men även i norden och i Sverige. Flertal studier finns som visar effektiviteten av kiropraktik. Jag presenterar några få utvalda här.

OM FÖREBYGGANDE VÅRD

Publicerades i september 2018, resultaten visar att regelbunden kiropraktiks vård resulterade i färre dagar med aktivitets-begränsning av ryggsmärta. Här finns en kort film som beskriver resultaten från denna studie.

HEIDI HAAVIK OM VAD SOM HÄNDER VID JUSTERINGAR

Heidi har länge forskat om vad som händer i hjärnan, nerverna och strukturerna i kroppen vid justeringar. Läs artikeln här:

Om förlossning

Denna studie visar de positiva effekterna av kiropraktik under graviditeten. De har sett att förlossningstiden minskar, samt färre komplikationer.

Om du är nyfiken på fler artiklar så finns det ett urval att läsa här: